Dạ Khúc Yêu Em
Trình bày: Pia NGuyễn
Lời: Trần Việt Hải
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Trở Về
Trình bày: Phạm Đăng
Lời: Y Nguyên
Nhạc: Trần Duy Việt
Hòa âm: Trần Duy Việt
Forgotten Season
Trình bày: CelloDeck
Nhạc & Lời: Lee Yong
Hòa âm: Korean Cello Cover
Romance
Trình bày: CelloDeck
Nhạc & Lời: Yuhki Kuramoto
Girl from Soyang River
Trình bày: CelloDeck
Nhạc & Lời: Korean Trot Song
Ailee - I will go to you like the first snow
Trình bày: CelloDeck
Nhạc & Lời: Korean Drama "Goblin" OST
Đừng Lìa Xa
Trình bày: Phạm Đăng
Lời: Phạm Đăng
Nhạc: Jacques Brel
Hòa âm: Hồng Anh
Hồ Như - Phạm Đăng 2001
Trình bày: Phạm Đăng
Lời: Quỳnh Hương
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Dạ Khúc Yêu Em
Trình bày: Pia Nguyễn
Lời: Trần Việt Hải
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Dịu Dàng
Trình bày: Linh Chi & Trần Đại Phước
Nhạc & Lời: Văn Phụng
Hòa âm: Nguyễn Công Hùng
Đường Trăng
Trình bày: Linh Chi & Trần Đại Phước
Lời: Xuân Diệu
Nhạc: Trần Đại Phước
Hòa âm: siliconband
Thiết Tha
Trình bày: Hồng Mơ
Lời: Đào Tuấn Ngọc
Nhạc: Đào Tuấn Ngọc
Hòa âm: Nam Vĩnh
Tưởng Niệm
Trình bày: Vi Vu
Lời: Trầm Tử Thiêng
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Vàng Thu Ta Mất Nhau
Trình bày: Tuyết Dung
Lời: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa âm: Quốc Dũng
Về Trường Xưa
Trình bày: Dzoãn Minh
Lời: Phan Thanh Cương
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Miên Khúc Sầu Đông
Trình bày: Tuyết Dung
Lời: Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Dạ Nguyệt Quỳnh
Trình bày: Thu Hương
Lời: Tiểu Vũ Vi
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Trở Về - Trần Duy Việt - Y Nguyên
Trình bày: Phạm Đăng
Lời: Y Nguyên
Nhạc: Trần Duy Việt
Hòa âm: Trần Duy Việt
Dạ Quỳnh Hương
Trình bày: Tuyết Dung
Lời: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Vì Em Nhớ Anh
Trình bày: Quỳnh Dao
Lời: Dương Phương Linh
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu