Trang Web là nơi gặp gỡ và chia sẻ các Sáng tác của Thành viên, nơi trao đổi thông tin văn nghệ. Chúng tôi rất mong các bạn không đăng bài, truyền bá mục đích chính trị, quảng cáo thương mãi, không xúc phạm riêng tư cá nhân và tập thể khác
Cũng mong các bạn sinh hoạt trong tinh thần tôn trọng nhau. Để phát triền tinh thần sáng tác , chúng tôi không hạn chế số bài đăng trong thời gian ngắn , nhưng xin đừng đăng hằng loạt các bài cũ từ "kho" của mình.

Bài các bạn đăng sẽ được duyệt trong ngày

Các bài từ trang Facebook "Quán Văn Nghệ Siliconband " sẽ được cập nhật vào trang Web tự động hằng ngày, nhưng vẫn sẽ được duyệt trước khi public

Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia, chúc các bạn tìm vui và hữu ích nơi đây