XA RỒI THU HÀ NỘI
Trình bày: Ngọc Quy
Lời: Mai Hoài Thu
Nhạc: Thanh Nga Trần
Hà Nội Phố
Trình bày: Hoàng Hoa
Lời: Phạm Ngọc
Nhạc: Nguyễn Văn Hoàng
Hòa âm: Hoàng Hoa
Hà Nội Những Ngày Xưa Ấy
Nhạc & Lời: Tuan Nguyen
Hòa âm: Võ Công Diên