Me va tho con - Nguyen Linh
Trình bày: Nguyên Linh
Lời: Thục Nguyên
Nhạc: Thanh Nga Trần
Me va tho con - Nguyen Linh
Mẹ là câu thơ, là giai điệu không ngừng chảy trong tim, nhưng có khi tôi đã quên không viết về Mẹ. Mời nghe một tình khúc phổ thơ....

MẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI KARAOKE CÓ LỜI1
Nhạc & Lời: Luong Tran
MẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI KARAOKE CÓ LỜI1
mùa Vu Lan, mời các bạn nghe:

MẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI
Trình bày: Nguyên Trường
Lời: Tha Nhân
Nhạc: Luong Tran
Hòa âm: Phan Thanh Hùng
MẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI
Để làm quen xin gửi ck về Mẹ: mời ACE nghe thử: