Cuộc Thi Tìm Kiếm Sâu Vàng - Tác giả tự trình bày Sáng tác của mình

Số vote sẽ là tổng số Vote được vote ở đây, và
số vote từ bài đăng trong Quán Văn nghệ Siliconband, và
số vote từ bài share trên Trang Sâu Vàng.
Bài số 6 : Paris Paris
Lời: Van Tanphuoc
Nhạc: Van Tanphuoc
Hòa âm: Van Tấn Sỹ
Trình bày: Văn Tấn Phước
72
312912
Bài số 17 : Hãy Nói Với Tôi
Lời: Dương Vân Châu
Nhạc: Dương Vân Châu
Hòa âm: Dương Vân Châu
Trình bày: Dương Vân Châu
44
191312
Bài số 7: Vội Vàng Quên
Lời: Lâm Kim Cương
Nhạc: Lâm Kim Cương
Hòa âm: Lâm Kim Cương
Trình bày: Lâm Kim Cương
27
9144
Bài số 21 : Tìm Anh Trong Mộng
Lời: Phạm Thị Minh Hưng
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Nguyễn Hữu Tân
Trình bày: Nguyễn Hữu Tân
20
569
Bài số 8: Mưa Đêm
Lời: Nhật Vũ
Nhạc: Nhật Vũ
Hòa âm: Nhật Vũ
Trình bày: Nhật Vũ
25
5137
Bài số 12 : Gọi yêu
Lời: Nguyên Bích
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa âm: Nguyên Bích
Trình bày: Nguyên Bích
34
12157
Bài số 24 : Đi Thôi
Lời: Lê Bích Nguyệt
Nhạc: Vũ Hữu Toàn
Hòa âm: Vũ Hữu Toàn
Trình bày: Vũ Hữu Toàn
13
931
Bài số 38 : Chốn Xưa
Lời: Hồng Thủy
Nhạc: Lâm Kim Cương
Hòa âm: Lâm Kim Cương
Trình bày: Lâm Kim Cương
11
272
Bài số 29 : Chưa một lần yêu
Lời: Trường Đinh
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa âm: Nguyên Bích
Trình bày: Nguyên Bích
51
12354
Bài số 26: TRỞ VỀ
Lời: Y Nguyên
Nhạc: Văn Tấn Phước
Hòa âm: --
Trình bày: Văn Tấn Phước
40
21145
Bài số 35 : Xuân Tôi
Lời: Nguyễn Linh Quang
Nhạc: Nguyen Linh Quang
Hòa âm: Nguyễn Linh Quang
Trình bày: Nguyễn Linh Quang
24
7143
Bài số 18 : Người Yêu Xin Quay Về
Lời: Lê Việt
Nhạc: Lê Việt
Hòa âm: Lê Việt
Trình bày: Lê Việt
49
231412
Bài số 13 : Ngắt Lá Mai Vàng
Lời: Diệp Nông
Nhạc: Diệp Nông
Hòa âm: Diệp Nông
Trình bày: Diệp Nông
33
81312
Bài số 1 : Nụ Cười Xuân
Lời: Nhật Vũ
Nhạc: Nhật Vũ
Hòa âm: Nhật Vũ
Trình bày: Nhật Vũ
20
5114
Bài số 30 : Khách quê
Lời: Đỗ Bình
Nhạc: Phạm Đăng
Hòa âm: Phạm Đăng
Trình bày: Phạm Đăng
44
28142
Bái số 34 : Khi Tình Ta Thay Lá
Lời: Ha Linh
Nhạc: Ha Linh
Hòa âm: Thanh Huyền
Trình bày: Ha Linh
27
9153
Bài số 9 : Đi Chợ Tết
Lời: Quan Dương
Nhạc: Vũ Hữu Toàn
Hòa âm: Vũ Hữu Toàn
Trình bày: Vũ Hữu Toàn
24
8160
Bài số 4: Đường tôi đi
Lời: Nguyễn Tâm Hàn
Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn
Hòa âm: --
Trình bày: Nguyễn Tâm Hàn
69
16458
Bài số 39: Khi Nắng Vội Tan
Lời: Trần Kim Bằng
Nhạc: Trần Kim Bằng
Hòa âm: Trần Kim Bằng
Trình bày: Trần Kim Bằng
18
3132
Bài số 19 : Chúc Xuân Tân Hôn
Lời: Lê Việt
Nhạc: Lê Việt
Hòa âm: Lê Việt
Trình bày: Lê Việt
37
121312
Bài số 11 : Hoa Xuân
Lời: Phạm Thị Minh Hưng
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Nguyễn Hữu Tân
Trình bày: Nguyễn Hữu Tân
38
72110
Bài số 20 : Thu Biển
Lời: Lê Việt
Nhạc: Lê Việt
Hòa âm: Lê Việt
Trình bày: Lê Việt
45
201312
Bài số 36 : Cho Ta Yêu Người
Lời: Trần Kim Bằng
Nhạc: Trần Kim Bằng
Hòa âm: Trần Kim Bằng
Trình bày: Trần Kim Bằng
19
883
Bài số 16 : NGỦ ĐI EM
Lời: Diệp Nông
Nhạc: Diệp Nông
Hòa âm: Diệp Nông
Trình bày: Diệp Nông
30
7149
Bài số 28: Như Lá Thu Buồn
Lời: Hà Nhật Linh
Nhạc: Hà Nhật Linh
Hòa âm: --
Trình bày: Hà Nhật Linh
31
13171
Bài số 3: Em Đi
Lời: Hồng Thúy
Nhạc: Lâm Kim Cương
Hòa âm: Lâm Kim Cương
Trình bày: Lâm Kim Cương
42
11265
Bài số 23 : Con Gái Mà Lị
Lời: Vũ Hữu Toàn
Nhạc: Vũ Hữu Toàn
Hòa âm: Vũ Hữu Toàn
Trình bày: Vũ Hữu Toàn
15
852